PAKIET BIUROWY

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności obsługi programów biurowych – edytora tekstu MS Word oraz arkusza kalkulacyjnego MS Excel.