Pisanie bezwzrokowe na klawiaturze komputera

Cel szkolenia

Profesjonalna obsługa klawiatury komputera – szybkie pisanie na komputerze.

Termin – do ustalenia

Ilość godzin lekcyjnych – 30

Program szkolenia

  • Szybkie pisanie.
  • Przepisywanie tekstów – zgodnie z zasadami j. polskiego.
  • Przepisywanie tekstów w j. obcym.
  • Mnemotechniczna obsługi klawiatury alfanumerycznej.
  • Zasady efektywnej, ekonomicznej i ergonomicznej pracy przy komputerze.
  • Pisanie o określonej biegłości i poprawności.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe dostosowane do tempa pracy każdego uczestnika kursu ćwiczenie pisania rytmicznego ćwiczenie pisania bezwzrokowego ćwiczenie biegłości i dokładności pisania w j. polskim i obcym.

Odbiorcy:

Wszyscy, którzy chcą obsługiwać profesjonalnie i szybko klawiaturę komputera.

Uczestnicy zdobywają umiejętność:

Profesjonalnej obsługi klawiatury komputera i metod podwyższania prędkości pisania,

Program można dostosować do potrzeb klienta.

Dodaj komentarz