• Brak postów do publikacji.

Blog:O nas

EWA STEFANIAK-PIASEK – właścicielka firmy CERTYFIKAT i prowadząca zajęcia. Studia magisterskie zakończyła z tytułem magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Absolwentka podyplomowych studiów: Rachunkowość  Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest doświadczoną nauczycielką przedmiotów przygotowujących do zawodu sekretarki i asystentki dyrektora. Specjalizuje się w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć z organizacji i techniki pracy biurowej, komputeryzacji prac biurowych, obsługi firmy, kultury zawodu. Autorka publikacji oraz podręczników.

Współautorka programu nauczania dla liceum profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym, liceum technicznego o profilu ekonomiczno-administracyjnym, policealnej szkoły na podbudowie liceum technicznego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Autorka artykułów w czasopiśmie „Sekretariat” i magazynie informacyjnym dla nauczycieli „Infoszkoła”; podręczników i przewodników dla nauczyciela do liceum technicznego.
Założycielka Fundacji Parasol na Rzecz Dzieci Regionu Łódzkiego. oraz magazynu „Infoszkoła”.

Od 2006 roku prowadzi bezstresowe zajęcia obsługi komputera dla osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania. Ceniona przez słuchaczy za indywidualne podejście do każdego ucznia, cierpliwość oraz poczucie humoru.


Osiągnięcia i kwalifikacje zawodowe:

 • Ekspert ds. Kształcenia modułowego –  technik informatyk i technik administracji.
 • Współautorka: Suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zawodów: Sprzedawca, Technik Handlowiec i Technik Księgarstwa; Standardu wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu Technik usług pocztowych i finansowych; Scenariusza kursu e-learningowego „Jak wdrażać kształcenie modułowe w szkole w oparciu o nową podstawę programową” (3 moduły).
 • Recenzent merytorycznego kursu „Jak zaprojektować kwalifikacyjny kurs zawodowy cz.2”
 • Weryfikator Standardu wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów branży branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej.
 • Egzaminator i autor arkuszy egzaminacyjnych dla zawodu technik prac biurowych i ekonomista.

Podręczniki:

 • Technika pracy biurowej cz. 2 praca biurowa WSiP 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 i nadalSchowek03
 • PRACA  BIUROWA  podręcznik dla ucznia i przewodnik dla nauczyciela WSiP I wydanie 1997, II wydanie 1999 roku,Schowek04
 • KLAWIATURA – podręcznik dla ucznia i przewodnik dla nauczyciela WSiP 1999,Schowek02
 • Publikacje (Skrypty wydane przez Zespół Programowy MEN ds. Liceum Technicznego Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 1996):  
 • PROCES KSZTAŁCENIA W BLOKU TEMATYCZNYM „PRACA BIUROWA”;
 • PORADNIK DLA NAUCZYCIELI FAKULTETU „KLAWIATURA” W LICEUM TECHNICZNYM.

Artykuły:

 • Korelacja z Informatyką i Spotkanie z pedagogiem w magazynie informacyjnym dla nauczycieli INFOSZKOŁA
 • „Jak znaleźć się na rynku pracy? – umiejętności kształtowane w liceum technicznym”  - Szkoła Zawodowa – miesięcznik MEN i ZNP WSiP 6/96.
 • „Prawidłowa dokumentacja personalna jako wyraz przedsiębiorczego podejścia do poszukiwania pracy w warunkach
 • gospodarki rynkowej” – zeszyt naukowy – Profile Kształcenia Przedsiębiorców wydane przez Centrum Informacji i Dokumentacji
 • SEKRETARIAT wydawnictwo Infor.

Opracowała z zespołem autorskim dla MEN programy dydaktyczne:

 • Dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pakiet dla egzaminu z ekonomii, arkusze egzaminacyjne dla zawodu technik prac biurowych.
 • Dla Liceum profilowanego – usługowo-gospodarczego: Blok Tematyczny ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM i moduły: JAKOŚĆ  USŁUG, KULTURA ZAWODU, KOMPUTERYZACJA.
 • Dla Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno-administracyjnym: Blok Tematyczny PRACA  BIUROWA  i  zajęcia fakultatywne  KLAWIATURA.
 • Dla policealnej szkoły na podbudowie liceum technicznego Pracownik Biurowy – Sekretarz i Asystent Sekretarza.
 • Dla Policealnej Szkoły: Pracownik Biurowy – Sekretarz i Asystent Sekretarza na podbudowie Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno-administracyjnym.

W ramach Programu Współpracy Polsko-Niemieckiej „Modelowanie procesu nauczania -  uczenia się w centrach kształcenia praktycznego”.  WCKP w Łodzi ZESPÓŁ PROGRAMOWY MEN DS. LICEUM TECHNICZNEGO 1997 Praca zatytułowana „KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH POPRZEZ SYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY – propozycja praktyki w Liceum Technicznym.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie w całości lub w częściach bez zgody właścicieli zabronione. Copyright © CERTYFIKAT, Firma Wielobranżowa 2007